xem tuổi xây nhà năm 2021 cho tuổi ất mão 1975 mạng nữ

Xem tuổi làm nhà 2021 theo phong thủy tuổi nữ Ất Mão 1975

Năm 2021 gia chủ 47 tuổi (tuổi âm), thuộc Nhì Nghi: Làm nhà ở tuổi vào này sẽ có lợi vô cùng, có thể sinh nhiều của cải, hưng vượng, giàu có sau khi làm nhà. Có câu rằng: Nhì nghi tấn thất địa sinh tài. Tạm dịch nôm là Nhì Nghi dựng cửa nhà