nam tuổi ất mão nên mua đá màu gì

Xem màu trang sức , đá quý hợp mệnh tuổi nam Ất Mão 1975

Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nam sinh năm Ất Mão 1975 có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: