tuổi ất mão 1975 nam mạng hợp với xe màu nào

Xem màu xe phong thủy hợp tuổi nam Ất Mão 1975

Vậy nam tuổi Ất Mão hành Kim đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1975 – Năm sinh âm lịch: Ất Mão – Mạng: Nam – Mệnh cung Đoài – thuộc hành Kim – Mệnh Kim Các nhà Phong thủy học cho