phong thủy nhà ở

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi nữ Ất Mão 1975

Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nữ) Bản mệnh: Ất Mão – Đại khê thủy (Nước suối lớn) Quẻ trạch: Cấn (Tây tứ trạch) Luận giải Hướng nhà Hướng tốt (Tây

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi nam Ất Mão 1975

Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nam) Bản mệnh: Ất Mão – Đại khê thủy (Nước suối lớn) Quẻ trạch: Đoài (Tây tứ trạch) Luận giải Hướng nhà Hướng tốt (Tây